Recuperació Visual i Plàstica 1r ESO, setembre 2018