Textures

TEXTURA: tractament gràfic que s’aplica a una superfície per donar-li una expressivitat pròpia, per transmetre una idea, una sensació.

La llibertat en la investigació del llenguatge visual durant el segle XX va afavorir que molts artistes utilitzessin la línia i la textura com a elements més importants per configurar les seves obres.

La força expressiva de les textures va revolucionar la utilització de materials nous i variats que, en principi, no estaven destinats a realitzar obres d’art. Molt artistes i,  també els nostres alumnes de 2n d’ESO, han fet servir aquest element per transmetre sensacions visuals i tàctils noves en les seves obres.

L’experimentació sense prejudicis i la percepció conscient dels resultats casuals, la valoració espontània i una constància en el treball, donen lloc a una sèrie de resultats nous i sorprenents.

Aquest treball és el resultat d’una sèrie d’exercicis de descobriment, de combinació, d’experimentació.

Les possibilitats de valoració han sorgit amb l’intercanvi d’experiències , la comparació dels resultats i el treball en comú. Donada l’amplitud de resultats, tots aquests exercicis estimulen en gran mesura la capacitat creadora.

 

Les primeres avantguardes

LES PRIMERES AVANTGUARDES

Durant el període que va des de començaments del segle XX fins a l’inici de la segona guerra mundial (1945) es desenvolupen a Europa diversos moviments artístics que tindran una gran importància en l’evolució posterior de l’art.

El fauvisme, l’expressionisme i el cubisme són els primers moviments innovadors que obren el pas a totes les renovacions posteriors. Els seus nous plantejaments revisen els conceptes, no tant acadèmics, sinó sensorialistes, i desenvolupen un nou sentit de la idea plàstica, valorant per sobre de tot el subjectivisme, en relació amb el món objetual i la llibertat expressiva.

Continua llegint