Criteris d’avaluació de 1r i 2n de BAT de Dibuix Tècnic