Per a gustos, colors

Treball cooperatiu  realitzat  pels alumnes de 3r ESO. Treball transversal amb la matèria de Llengua catalana