Per a gustos, colors

Treball cooperatiu  realitzat  pels alumnes de 3r ESO. Treball transversal amb la matèria de Llengua catalana

Composició musical

Projecte inspirat en l’obra de Pablo Picasso. S’han fet diferents apunts al natural d’una guitarra des de diferents punts de vista, i després els hem adaptat tots en una mateixa composició, treballant així la multiplicitat de punts de vista que utilitzaven els cubistes.