Homenatge a Antonio Machado

Mar Arza és una escultora que treballa la seva obra reflexionant sobre l’absència, el buid i la llum; tot al voltant del llenguatge i els silencis que es creen quan buidem els textos de paraules. És un treball escultòric molt meticulós i pacient. Els alumnes de 4t d’ESO de l’optativa d’art, conjuntament amb el departament de Llengua Castellana, han treballat amb els poemes d’Antonio Machado, han retallat paraules concretes, les han situat fora del seu context i han ampliat així la seva capacitat suggestiva.
Ha estat un treball molt enriquidor que els ha obligat a treballar d’una manera molt precisa i molt atents al que les paraules els anaven suggerint per sí soles.