Textures

TEXTURA: tractament gràfic que s’aplica a una superfície per donar-li una expressivitat pròpia, per transmetre una idea, una sensació.

La llibertat en la investigació del llenguatge visual durant el segle XX va afavorir que molts artistes utilitzessin la línia i la textura com a elements més importants per configurar les seves obres.

La força expressiva de les textures va revolucionar la utilització de materials nous i variats que, en principi, no estaven destinats a realitzar obres d’art. Molt artistes i,  també els nostres alumnes de 2n d’ESO, han fet servir aquest element per transmetre sensacions visuals i tàctils noves en les seves obres.

L’experimentació sense prejudicis i la percepció conscient dels resultats casuals, la valoració espontània i una constància en el treball, donen lloc a una sèrie de resultats nous i sorprenents.

Aquest treball és el resultat d’una sèrie d’exercicis de descobriment, de combinació, d’experimentació.

Les possibilitats de valoració han sorgit amb l’intercanvi d’experiències , la comparació dels resultats i el treball en comú. Donada l’amplitud de resultats, tots aquests exercicis estimulen en gran mesura la capacitat creadora.